Unicode To Taile

တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတူဝ်ႈလိၵ်ႈ Unicode ပဵၼ် Taile (တႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ) ၼႆႉပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလီၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

Close