လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ start Mysql service ဢမ်ႇလႆႈ


  1. ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ Administrator: Command Prompt ႁဝ်း။
  2. တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႃႈ "sc delete mysql" ၼႆသေၼဵၵ်းတီႈ Enter ၼိုင်ႈၵမ်းၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ
*ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မီး Mysql ၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းဝႆႉသွင်ဢၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ Start Mysql လႆႈၼၼ်ႉၵႃႈတေလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။
မူႇလိၵ်ႈ
This is the most recent post.
Older Post

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.