ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ100-195

100  ပေးၼိၼ်း ( Benin)114,763114,305
-44,310-44,133
101  ႁွၼ်းၻူရသ်ႉ ( Honduras )112,492111,890
-43,433-43,200
102   လႆးပီလျေး (Liberia)111,36996,320
-43,000-37,190
103  ပင်ၵေလျေး ( Bulgaria )110,879108,489
-42,811-41,888
104  ၶိဝ်းပႃး (Cuba)109,884109,820ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၶႄရိပ်ႉပဵၼ်းCaribbean
-42,426-42,400
105  ၵူး(ဝ်)တေမႃးလႃး ( Guatemala )108,889107,159
-42,042-41,374
106  ဢႆ(ၶ်)လႅၼ်း ( Iceland )103,000100,250
-40,000-38,710
107  ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း ( South Korea)100,21099,909
-38,690-38,575
108  ႁင်းၵႃရိ ( Hungary)93,02889,608
-35,918-34,598
109  ပူဝ်တူၵဵလ်ႉ ( Portugal)92,09091,470
-35,560-35,320
110  ၸေႃးၻႅၼ်း ( Jordan )89,34288,802
-34,495-34,287
111  သိူဝ်းပျေး ( Serbia )88,36188,246
-34,116-34,072
112  ဢၸိူဝ်ႉ(ရ်) ပႆးၸၢၼ် ( Azerbaijan)86,60086,100
-33,400-33,200
113   ဢွသ်တရီးယႃး ( Austria )83,87182,445
-32,383-31,832
114   မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢရပ်ႇဢီးမီ(ရ်)ၻဵသ်ႇ          United Arab Emirates83,60083,600
-32,300-32,300
115  မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶျဵၵ်ႉ (Czech Republic)78,86577,247
-30,450-29,825
116  ပႃးၼႃးမႃး( Panama)75,41774,340
-29,119-28,700
117  သေး(ရ်)ရႃး လီးဢူၼ်း  Sierra Leone71,74071,620
-27,700-27,650
118  ဢႆ(ရ်) လႅၼ်း ( Ireland )70,27368,883
-27,133-26,596
119  ၵျေႃး(ရ်)ၵျေး ( Georgia )69,70069,700
-26,900-26,900
120  သီရိ လင်းၵႃး ( Sri Lanka)65,61062,732
-25,330-24,221
121  လီးထူဝ်းၼျေး ( Lithuania)65,30062,680
-25,200-24,200
122  လတ်းဝျေး (Latvia)64,55962,249
-24,926-24,034
  သဝၢလ်းပရၢၻ်ႈ(ၼေႃႇဝႄး)                       Svalbard(Norway)62,04562,045ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼေႃႇဝႄး
-23,956-23,956
123  တူဝ်းၵူဝ်း ( Togo )56,78554,385
-21,925-20,998
124   ၶရူဝ်းဢေးတျေး ( Croatia )56,59455,974
-21,851-21,612
125  ပွသ်ၼျႃး လႄႈ ႁေးၸေးၵူဝ်းၼျေး             Bosnia and Herzegovina51,20951,187
-19,772-19,763
126  ၶွတ်းတႃ ရိၵႃး(ၶ်) ( Costa Rica )51,10051,060
-19,700-19,710
127  သလူဝ်းဝႃးၵျေး (Slovakia)49,03748,105
-18,933-18,573
128  မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၻူဝ်မီၼီးၵၼ်                       Dominican Republic48,67148,320
-18,792-18,660
129  ဢႅသ်ႉတူဝ်ၼျေး ( Estonia )45,22742,388
-17,462-16,366
130  တႅၼ်းမၢၵ်ႇ ( Denmark )43,09442,434ၼႂ်းမိူင်းၻႅၼ်းမၢၵ်ႇ ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၵရႅၼ်းလႅၼ်း (Greenland ) လႄႈ ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၾႄရူဝ်း  Faroe ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးတင်းမူတ်းလႆႈမၢႆ11 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။
-16,639-16,384
131  ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း (Netherlands)41,85033,893ႁူပ်ႈပႃးမိူင်းဢၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁင်းၶေႃ၊ လႄႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇႁင်းၶေႃ။
-16,160-13,086
132  သဝိတ်းၸျိူဝ်ႉလႅၼ်း (Switzerland)41,28439,997
-15,940-15,443
133  ပူးထၢၼ် (Bhutan)38,39438,394
-14,824-14,824
   ထႆးဝၼ်ႇ (Taiwan)36,19332,260ဝၢႆးသေပွႆးတိုၵ်းၵၢင်မိူင်း မိူင်းၶႄႇယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ1949၊ မိူင်းၶႄႇလႆႈၸူႉတုမ်မိူင်းမွင်ႇၵူဝ်းလျႃး (Mongolia) ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ( Taiwan ) ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ ထိုင်တီႈတၢင်းၵႂၢင်ႈမိူင်းၶႄႇမီးထိုင် 11,418,174 km2 (4,408,582 sq mi)
-13,974-12,460
134  ၵီးၼေယႃး-ပိသ်းသဝ်း                               (Guinea-Bissau)36,12528,120
-13,948-10,860
135  မွလ်းတူဝ်းဝႃႉ ( Moldova )33,84632,891
-13,068-12,699
136  ပဵလ်းယဵမ်ႉ (Belgium)30,52830,278
-11,787-11,690
137  လေသူဝ်းထူဝ်း (Lesotho)30,35530,355
-11,720-11,720
138  ဢမီးၼျေး (Armenia)29,74328,342
-11,484-10,943
139  သူဝ်လူဝ်မွၼ်ႉ( Solomon Islands)28,89627,986
-11,157-10,805
140  ဢႅလ်ပေးၼျေး (Albania)28,74827,398
-11,100-10,578
141  ဢီၶဵဝ်ႉထူဝ်း ရဵလ်ၵေးၼီး                           (Equatorial Guinea)28,05128,051
-10,831-10,831
142  ပူးရုၼ်ၻီ (Burundi)27,83425,680
-10,747-9,920
143  ႁၢႆးတီ (Haiti)27,75027,560
-10,710-10,640
144  ရႃးဝၼ်းၻႃ (Rwanda)26,33824,668
-10,169-9,524
145  မႃးၶျီးၻူဝ်ၼျေး (Macedonia)25,71325,433
-9,928-9,820
146  ၸီပူးတီ (Djibouti)23,20023,180
-9,000-8,950
147  ပႃႇလိၸ်ႉ (Belize)22,96622,806
-8,867-8,805
148  ဢႅလ်းသႅလ်းဝႃႉတေႃး(ရ်)                         ( El Salvador)21,04120,721မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃးၼိူဝ် ( North America.)
-8,124-8,000
149  ဢီႇသႃႇရဢႅလ် ( Israel )28,29227,632
-10,924-10,669
150  သလူဝ်းဝီးၼျေး ( Slovenia)20,27320,151
-7,827-7,780
  ၼိဝ်ၶႃလီၻူဝ်းၼျေး(ၾရင်ႇသဵတ်ႈ)            New Caledonia(France)18,57518,275
-7,172-7,056
151  ၾီႉၸီႇ ( Fiji )18,27218,274
-7,055-7,056
152   ၶူးဝႅတ်ႇ( Kuwait)17,81817,818
-6,880-6,880
153  သဝႃးၸီးလႅၼ်း ( Swaziland)17,36417,204
-6,704-6,643
154  ဢိသ်(ထ်)ထီးမူဝ်း(ရ်) East Timor14,87414,874
-5,743-5,743
155  ပႃးႁႃးမၢသ်ႉ( Bahamas)13,94310,010
-5,383-3,860
156  မွၼ်းထေၼေးၵူဝ်း(ရ်)                               Montenegro13,81213,452
-5,333-5,194
157  ဝႃးၼူးဢတူ ( Vanuatu )12,18912,189
-4,706-4,706
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၾရွၵ်းလႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) Falkland Islands(United Kingdom)12,17312,173
-4,700-4,700
158  ၵႃတႃႉ(ရ်) Qatar11,58611,586မိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်သုတ်းၼႂ်းပီ 2016-2017 (မိူင်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်း)
-4,473-4,473
ၶႃးရႃးပၢၵ်ႉ(ၶ်) Nagorno-Karabakh11,45811,458ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢမေးၼျေး (Armenian) 5.000 km2. ၼၼ်ႉမီး ၶႃးရႃးပၢၵ်ႉ(ၶ်)
-4,424-4,424 Nagorno-Karabakh ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉ 11,5 km2.
159  ၵႅမ်ပျေး (The Gambia)11,29510,000မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး ( Africa.)
-4,361-3,900
160  ၸႃမၢႆၵႃး(ၶ်) Jamaica10,99110,831
-4,244-4,182
  ၶူဝ်းသူဝ်ဝူဝ်း ( Kosovo )10,887မိူင်းၶူဝ်းသူဝ်ဝူဝ်း ယူႇတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းသိူဝ်းပျေး(Serbia)
-4,203
161  လေပႃၼွၼ် ( Lebanon )10,45210,230ၸိုင်ႈမိူရ်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဢေးသျႃး ( Asia. )
-4,036-3,950
162  ၶျႆးပရသ်ႉ ( Cyprus )9,2519,241
-3,572-3,568
  ပိူဝ်(ရ်)တူဝ် ရိၶူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ)[ Puerto Rico(United States)]9,1049,104ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ် ၼႂ်းဢမေႇရိၵႃး လဵၵ်ႉသေ Hawaii လႄႈ Kodiak
-3,515-3,515
   ဢပ်ႉၶႃးၸျေး (Abkhazia)8,660ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ပိူင်ႇၵျေႃၵျေး (Georgia)
-3,340
  ဢႅၼ်တႃးရိၵႃး ယူႇလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းၸၢၼ်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ7,7477,668ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၼႂ်း ဢိူင်းဢၻေလီႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃး (Adélie Land in Antarct)
French Southern and Antarctic Lands(France)-2,991-2,961
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉပွတ်းၼွၵ်ႈ ဢမေႇရိၵႃး6,959.4134.2
(United States Minor Outlying Islands)-2,687.04-13.2
163  ပႃႇလႅသ်ႉတၢႆး ( Palestine)6,0205,640
-2,320-2,180
164  ပရူးၼႆး ( Brunei)5,7655,265
-2,226-2,033
165  ထရီၼိၻႅတ်ႈ လႄႈ တူပေၵူဝ်း။                 (Trinidad and Tobago)5,1305,128
-1,980-1,980
  ပူဝ်လိၼီးသျေး (ၾရင်ႇသဵတ်ႈ)                 French Polynesia(France)4,1673,827
-1,609-1,478
  ထရႅၼ်းသၼိသ်ႉထရေးယႃး                       (Transnistria)4,163ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,607
166  ၶဵပ်ႉ ဝိူတ်ႇ ( Cape Verde)4,0334,033
-1,557-1,557
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ သဝ်း(ထ်)ၵျေႃးၵျေး လႄႈသဝ်း(ထ်)သၢၼ်း(ၻ်)ဝိၵ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)    South Georgia and the South Sandwich Islands(United Kingdom)3,9033,903
-1,507-1,507
  သဝ်း(ထ်)ဢွသ်သိတျေး                           (South Ossetia)3,900ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,500
   ၶျႆးပရၢသ်ႉ ႁွင်ႇ                                            (Northern Cyprus)3,355ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,295
167  သႃးမူဝ်း (Samoa)2,8422,821
-1,097-1,089
  ႁွင်ႇၵွင်ႇ(မိူင်းႁူမ်ႈ မိူင်းၶႄႇ)                       Hong Kong(China)2,7551,106
-1,064-427
168  လၵ်းၶျႅမ်းပိူၵ်ႉ(ရ်) ( Luxembourg)2,5862,586
-998-998
169  မေႃးရိသျေး(သ်) (Mauritius)2,0402,030
-790-780
170  ၶေႃးမူဝ်းရူသ်း ( Comoros)1,8621,862
-719-719
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ဢူဝ်းလၼ်း                        (မိူင်းႁူမ်းၾိၼ်းလႅၼ်း           [ Åland Islands(Finland)]1,580
-610
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ၾႄးရူဝ်း(မိူင်းႁူမ်ႈတႅၼ်းမၢၵ်ႇ)  FaroeIslands(Denmark)1,3931,393
-538-538
171  သၢဝ်းထမ်းလႄႈ ၽရိၼ်းၶိပ်ႉ                       São Tomé and Príncipe964964
-372-372
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ တရိူၵ်ႉ(သ်) လႄႈ ၶျၢႆးၶွသ်ႉ Turks and Caicos Islands (United Kingdom)948430
-366-170
172  ၶိရိပၢတ်ႉ (Kiribati )811811
-313-313
173  ပႃးရဵၼ်း (Bahrain)765765
-295-295
174  ၻူဝ်မိၼိၵႃး(ၶ်) (Dominica)751751
-290-290
175  တွင်ၵႃး (Tonga)747717
-288-277
176  သိင်ၵႃပူႇ(ရ်) (Singapore)719687
-278-265
177   မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢႆၶူဝ်းၼီးသျေး (Federated States of Micronesia)702702
-271-271
178  သႅၼ်း(ထ်)လူးၶျေး (Saint Lucia)616606
-238-234
  မႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)          ( Isle of Man(United Kingdom))572572
-221-221
  ၵူမ်(ဝ်) မိူင်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး                       Guam (United States)549544
-212-210
179  ဢႅၼ်တေႃ(ရ်)ရႃႉ ( Andorra)468468
-181-181
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမႃးရေးၼႃး ၼိူဝ်       (ဢမေႇရိၵႃး) Northern Mariana Islands (United States)464464
-179-179
180  ပႃလဝ်း (Palau)459459
-177-177
181   သေၶျဵလ်း(သ်) Seychelles452455မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး( Africa.)
-175-176
  ၶူးရႃးၶျေႃး ( မိူင်းႁူမ်ႈၼေထိူင်ႉလႅၼ်)         Curaçcao(Netherlands)444444
-171-171
182  ဢႅၼ်းတိၵႃ လႄႈ ပႃပူၻႃႉ                           (Antigua and Barbuda)442442.6
-171-170.9
183  ပရႃပႃႉၻွသ်း (Barbados)430431
-170-166
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉႁိူတ်း-မႅၵ်ႉၻူဝ်ၼလ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်ႉတျေး)Heard Island and McDonald Islands(Australia)412412
-159-159
184  သႅၼ်းဝိၼ်းၶျၼ်း ၵရဵၼ်းၼႃးၻိၼ်း  Saint Vincent and the Grenadines389389
-150-150
  ၸႅၼ်း မယႅၼ်း( မိူင်းႁူမ်ႈၼေႃႇဝႄး).        Jan Mayen(Norway)377377
-146-146
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဝိူဝ်းၸိၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး) U.S. Virgin Islands (United States)347346
-134-134
185  ၵရႅၼ်းၼေၻႃး (Grenada)344344
-133-133
186  မွလ်းတႃး (Malta )316316
-122-122
  သဵၼ်းႁေလေၼႃႉ၊(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UnitedKingdom)308308
-119-119
187  မဵလ်းၻိဝႅသ်ႉ ( Maldives)300298Smallest country in Asia.
-120-115
 Flag of Bonaire.svg ပူဝ်းၼႄး(ရ်)(မိူရ်းႁူမ်ႈၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း) Bonaire(Netherlands)294294
-114-114
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶျေးမႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) Cayman Islands(United Kingdom)264264
-102-102
188  သိၼ်းၶိတ် လႄႈ ၼႄဝိသ်ႉ                           (Saint Kitts and Nevis)261261မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ် ဢမႄႇရိၵႃး( Americas ) ပွတ်းတူၵ်း။
-101-101
  ၼီးဢူး (မိူင်းႁူမ်ႈၼိဝ်ၸျီးလႅၼ်း)             Niue (New Zealand)260260
-100-100
  ဢၶရူဝ်းထိရိ-ၻႅၵ်ႉၶိလျေး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Akrotiri and Dhekelia (United Kingdom)253.8NAပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၼွင်ၼမ်လၢႆလႄႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလၢႆတီႈ။
-98
  သႅၼ်(ထ်)ပရီရေး-မေၵလွၼ်း(ႁူ .    မ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)                                Saint Pierre and Miquelon (France)242242
-93-93
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ၶွၵ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈ ၼိဝ်ၸျေးလႅၼ်း)  Cook Islands(New Zealand)236236
-91-91
  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သမ်းမူဝ်း(မိူရ်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး) American Samoa(United States)199199
-77-77
189  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမႃး(ရ်)သဵဝ်း(လ်)                    Marshall Islands181181
-70-70
  ဢရူပႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း)             Aruba(Netherlands)180180
-69-69
190  လိၵ်ႉတိၼ်းသတႅၼ်း                                   ( Liechtenstein)160160
-62-62
  ပရိတ်တိသ်ႉ ဝေးၵိၼ်(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  British Virgin Islands (United Kingdom)151151
-58-58
  ဝၢလ်းလိသ်ႉ- ၾူးတူၼႃး(မိူင်းႁူမ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)Wallisand Futuna(France)142142
-55-55
  ၶရိသ်(ထ်)မၢသ်ႉ (မိူင်းႁူမ်ႈ ဢွသ်တျေး)  Christmas Island(Australia)135135
-52-52
  ၸိူဝ်း(ရ်)သႄး(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Jersey (United Kingdom)116116
-45-45
  မွၼ်းသိူဝ်ႉ(ရ်)ရသ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈဢဝ်းၵိတ်ႉ)           Montserrat(UnitedKingdom)102102
-39-39
  ဢႅင်ၵုလ်လႃး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)                 Anguilla (United Kingdom)9191
-35-35
  ၵရႅၼ်းသႄး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)7878
        Guernsey (United Kingdom)-30-30
191  သၼ်းမႃးၼူဝ်း San Marino6161
-24-24
  ၵုၼ်သမုတ်ႉတရႃႇ ပရိတိသ်ႉ ဢိၼ်ႇတျေး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  British Indian Ocean Territory(United Kingdom)6060
-23-23
  သဵၼ်းမႃး(ရ်)တိၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ)   Saint Martin(France)5454.4
-21-21
  ပိူဝ်း(ရ်)မိဝ်တႃး(မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)  Bermuda (United Kingdom)5454
-21-21
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ပူဝ်းဝႅတ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈၼေႃႇဝႄး)  Bouvet Island(Norway)4949
-19-19
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၽိတ်ႉၶရႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)   PitcairnIslands(United Kingdom)4747
-18-18
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၼေႃး(ရ်)ၾွၵ်း(ၶ်) (ဢွသ်တျေး)  Norfolk Island(Australia)3636
-14-14
  သိၼ်း(ထ်)မႃရႃႇထႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈၼေႇထိူဝ်ႉလႅၼ်း)3434
Sint Maarten(Netherlands)-13-13
   မႃးၵဝ်း(မိူင်းႁူမ်ႈၶႄႇ)                                    Macau (China)31.328.2
-12.1-10.9
192  တူးဝႃးလူး ( Tuvalu )2626
-10-10
193  ၼႃးဢူးရူး (Nauru)2121ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ
-8.1-8.1
  သႅၼ်း(ထ်) ပႃးထေရေမီး(မိူင်းႁူမ်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ)  Saint Barthélemy(France)21NA
-8.1
 Flag of Sint Eustatius.svg  သိၼ်းဢိူသ်ႉတႃးတိ (မိူင်းႁူမ်ႈၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း) Sint Eustatius(Netherlands)21NA
-8.1
  ၶူဝ်းၶူသ်း(ၶီးလိင်ႉ)(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်းတရေး)Cocos(Keeling)Islands (Australia)1414
-5.4-5.4
 Flag of Saba.svg  သပႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း)                          Saba(Netherlands)13NA
-5
  တူဝ်ၵေလဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼိဝ်ၸျီးလႅၼ်း)                 Tokelau (New Zealand)1212
-4.6-4.6
  ၵျိပ်ႉလွလ်းတႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)                     Gibraltar (United Kingdom)66.5
-2.3-2.5
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶလိပ်ႉပိူဝ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)  Clipperton Island(France)66
-2.3-2.3
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဢႄးသူမ်းမေႃး (မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်ထျေး)Ashmore and Cartier Islands(Australia)55
-1.9-1.9
ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ သပရေတလိ(ၻိသ်Spratly Islands(disputed)<5<5
(<1.9)(<1.9)
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶေႃးရလ်း သီး(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်းတျေး)  Coral Sea Islands(Australia)<3<3
(<1.2)(<1.2)
194  မူဝ်းၼႃးၶူဝ်း (Monaco)2.022.02မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းတီႈဢၼ်မီးၼင်လိၼ်ၸပ်းတင်းပၢင်ႇလၢႆႇ
-0.78-0.78
195  မိူင်းဝႃးတီၶႅၼ်း (Vatican City)0.440.44မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
-0.17-0.17
မၢႆတွင်း ¶ တင်းၼမ်ဢေႇၸိုင်ႈမိူင်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၵူႈပီ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉဝႃႈၶေႃႈမုလ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်တႃႇၼႂ်းပီ 2018 ၼႆသေၵမ်း။
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ၽိုၼ်ဢိင်

 1. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Field Listing – Area, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data last updated on July 26, 2017.
 2. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Intelligence Agency. “Definitions and notes: Location”. The World Factbook. Government of the United States. Retrieved 30 November 2011.
 3. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Source, unless otherwise specified: “Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density” (PDF). United Nations Statistics Division. 2012. Retrieved 29 November 2014.http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2012.htm Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated Note.
 4. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Canada, Government of Canada, Statistics. “Land and freshwater area, by province and territory”. www.statcan.gc.ca. Retrieved 2016-03-04.
 5. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Branch, Government of Canada, Fisheries and Oceans Canada, Communications. “Oceans”. www.dfo-mpo.gc.ca. Retrieved 2016-03-04.
 6. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “China”. Encyclopædia Britannica. Retrieved 3 July 2016.
 7. ဢိင်ဢဝ်တီႈ “United States”. Encyclopædia Britannica. Retrieved 3 July 2016.
 8. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “China”. CIA. Retrieved 3 July 2016.
 9. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “United States”. CIA. Retrieved 3 July 2016.
 10. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “31 Years of CIA World Factbook”. CIA. Retrieved 31 January 2014.
 11. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “IBGE: Official Territorial Area”.
 12. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Geoscience Australia. “Area of Australia – States and Territories”. Government of Australia. Retrieved 25 November 2011.
 13. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Total surface area as of 19 January 2007”. United Nations Statistics Division. Retrieved 30 November2011.
 14. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Surface area (sq. km)”. United Nations: World Development Indicators. Retrieved 27 August 2012.
 15. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Area and Population”. Government of India. Archived from the original on 26 December 2007.
 16. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (ASRK). 2005. Main Demographic Indicators. Available at http://stat.gov.kz
 17. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Algeria (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 12. Retrieved 29 December 2015.
 18. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Indonesia”. The World Factbook. CIA. Archived from the original on 10 December 2008. Retrieved 18 June 2015.
 19. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “GeoHive – Pakistan population statistics”.
 20. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Subdivisions, surface area and population of the French Republic, National Institute for Statistics and Economic Studies, accessed 11 March 2011.
 21. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Botswana (PDF) (Report). FAO. p. 14. Retrieved 29 December 2015.
 22. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Quelques chiffres clefs du Burkina Faso”. Annuaire statistique 2013 (PDF) (Report) (in French). INSD. December 2014. p. 413. Retrieved 29 December 2015.
 23. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Burkina Faso (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 28. Retrieved 29 December 2015.
 24. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  The New Zealand Land Cover Database, New Zealand Ministry for the Environment. Updated 1 July 2009.
 25. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Bangladesh Bureau of Statistics”. Bangladesh Bureau of Statistics. Archived from the original on 4 September 2011. Retrieved 31 August 2011.
 26. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “La superficie du Bénin passe de 112.622 km2 à 113.440 km2” (in French). 15 August 2007. Retrieved 29 December2015.
 27. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Benin (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 10. Retrieved 29 December 2015.
 28. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Abkhazia at Encyclopædia Britannica
 29. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  South Ossetia at World English Dictionary
 30. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Bureau of Statistics (2009), Land – en tuinbouwcijfers, 2009 (PDF) (in Dutch), Government of the Netherlands, Department of Publication and Information, p. 14, ISSN 1386-9566, retrieved 26 November 2011
 31. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Bureau of Statistics (2009), Statistical Yearbook of the Netherlands Antilles, 2009, Willemstad: Government of the Netherlands, Department of Publication and Information, p. 4
 32. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “1.1 Number of Villages, Neighborhoods, Households and Resident Population” (PDF). Ministry of the Interior – Republic of China (Taiwan). Retrieved 8 June 2012.
 33. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  French Southern and Antarctic Lands, CIA Factbook, as of December 29, 2010.
 34. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Survey and Mapping Office – Circulars and Publications”.
 35. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “The World Factbook”. Retrieved 1 October 2014.
ပၢႆၵမ်-လိူၼ်တႆး
09/10/2018

မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.