ၸွမ်ပိဝ်တႆး(တုင်းၸၢတ်ႈတႆး)


             ၸွမ်ပိဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းၸုမ်းၶိူဝ်းၼိူင်ႈ/မိူင်းၼိူင်ႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်သေ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပိဝ်ၼႆႉ၊ ၸွမ်းဢဝ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဝၢၼ်ႈ မိူင်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။
ၸွမ်ပိဝ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မီးသီလိူင် သီၶဵဝ် သီလႅင် သီၶၢဝ်သေ၊ တၢင်းယၢဝ်းမီးႁႃႈထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈ မီးသၢမ်ထတ်း၊ တူဝ်လိူၼ်ၶၢဝ်မူၼ်းၼၼ်ႉ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီးၼိူင်ႈထတ်းပၢႆၶိုင်ႈပၼ်ႇမူၼ်းယဝ်ႉ။ သီလိူင်ၼႆႉမွၵ်ႇၶႆႊၼႄ လွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုင်ႈၵူဝ်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းသႃႇၼိူဝ်ႉ လိူင်ၼႆယဝ်ႉ။
သီၶဵဝ်ၼႆႉပွင်ႇလႅင်းၼႄ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ထိူၼ်ႇမႆႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်မီးမၢၵ်ႈပူင်ႇ ၵိုၼ်းဝႆႉ ၵူႊတီႈၼႆယဝ်ႉ။ သီလႅင်ၼႆႉသမ်ႉမွၵ်ႇၼႄဝႃႈ လွင်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁတ်းႁၢၼ်၊ ဢမ်ႇၵူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈဢမ်ႇၶၢမ်ႇ၊ ၼႄတူဝ်ၸႂ်ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လုၵ်ႈလိူၼ်ၶၢဝ်မူၼ်းၼၼ်ႉ ၼႄႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ၊ လွင်ႈၶႆႈၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်၊ ႁၵ်ႉပႅင်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

^ၽိုၼ်ဢိင်- ပပ်ႉလူႁဵၼ်း(မၢႆ-႑) ၼႃႈလိၵ်ႈ-2

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.