ဝၼ်းၶူးမေႃတႆး


ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆလႄႈ ၽူ ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃၶဝ်တင်းသဵင်ႈ “လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ
(မိူင်းယႆ)”ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်သေဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းလိၵ်ႈတႆး(တိူၵ်ႈပိတၵၢတ်ႈ) ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး မိူဝ်ႈ 1968 ၼၼ်ႉသေၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈမႃး လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၶူးမေႃတႆးမႃးယူႇ ယဝ်ႉ။
တီႈမႃး-ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈပိုၼ်းမိူင်းတႆး(ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ)
ပိုၼ်ၽႄႈ-လိူၼ်တႆး

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.