ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး


ၸွမ်းလူၺ်ႈၼိုင်ႈပီမီးသိပ်းသွင်လိူၼ်သေ တႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ လိူၼ်ၸဵင်၊ လိူၼ်ၵမ်၊ လိူၼ်သၢမ်၊ လိူၼ်သီႇ၊ လိူၼ်ႁႃႈ၊ လိူၼ်ႁူၵ်း၊ လိူၼ်ၸဵတ်း၊
လိူၼ်ပႅတ်ႇ၊ လိူၼ်ၵဝ်ႈ၊ လိူၼ် သိပ်း၊ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း၊ လိူၼ်သိပ်းသွင်။ ၼိုင်ႈပီၼႆႉ သဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ပီမႂ်ႇတႆးၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉ ပဵၼ် လိူၼ်ဢၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ။ ၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢႆးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်တူဝ်ႈ၊ ၸူမ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

တီႈမႃး-ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈပိုၼ်းမိူင်းတႆး(ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ)
ပိုၼ်ၽေ-လိူၼ်တႆး

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.