ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   သူပ်းတႄႉဝႃႈဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ထႆးယႆႇ ထႆးၼွႆႉမိူၼ်ၵၼ် သူပ်းတႄႉလၢတ်ႈဢိူဝ်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၵူၺ်းတၢင်းႁဵတ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ် သူပ်းၸၢင်ႈဢုပ်ႇ လိၼ်ႉလွတ်ႈလုပ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း ယုမ်ႇ ယုမ်ႇၼႃႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းလၢႆ ၶႂ်ႈလႆႈၶွင်လၢႆၼိူဝ် ဢမေႇရီးၶိူဝ်းရီးၶိူဝ်း ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈလိုၼ်း ၶူၼ်ႉၶိုၼ်းၽိတ်းၸႂ်ၼႃႇ ဝူၼ်ႉၽႃႇၸပ်းလွင်ႈလွႆႁူၺ်ႈ ဢေႃႈဢူၺ် ဢေႃႈဢူၺ်း ၼႆႉႁႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.