မဝ်းယႃႇပူႉမိူင်းတူၼ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မဝ်းယႃႇပူႉမိူင်းတူၼ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    မႃးထူပ်းမႃးႁူပ်ႉၼိူဝ်ၵိဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိူဝ်ႈၶိင်ႇႁူဝ်ၶမ်ႈ တေဢၢၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ပူႉ သူပ်းတႄႉၶူပ်းၵဵဝ်ႉၸႂ်တွတ်ႇ တဵၼ်ႈမဝ်းယႃႈသႂ်ႇႁိုဝ်ၼေႃး မဝ်းပူႉယဝ်ႉဢဝ်မဝ်းသၢဝ် ၼွင်ႉမိူင်းတူၺ်ဢိူၺ် ယႃႇပူႉမဝ်းႁိုဝ် ၼွင်ႉလဝ်း ၼႃႇႁိုဝ်...


V.2:     ၵွင်းမူးၶမ်းလႄႈတူၼ်ႈၺွင်ႇ ႁူမ်ႈၵတ်းမႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃတေၸွမ်းႁူႉထိုင်ပီႈ တၢင်းႁၵ်ႉႁဝ်းၼႆႉ သူၼ် မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတေမွၵ်ႇ တေလၢတ်ႈၼၢင်းၼွင်ႉငိၼ်းယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼွင်ႉမိူင်းတူၼ်ဢိူၺ်း ယၢပ်ႇၵွပ်ႈႁၵ်ႉသေ ႁၵ်ႉလႄႈယၢပ်ႇၸႂ်....


CHO:   လီၵူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်သူသၢဝ်ၼမ်ႉမႄႈတူၼ် ၵႆႉလိူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၶႅၵ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသူယူႇဢိူမ်ႈႁၵ်ႉလဵၼ်ႈ တဵၼ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼေႃး...ၼိုင်ႈဝၼ်းၸႂ်ဢွၼ်ႇသူ...


V.3:      ဢၢၼ်းမိူဝ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ ၶူဝ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၸူး မိူင်းပၼ်ႇၵွႆလႄႈ ၸႂ်ဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉပဵၼ်ၵမ်း ဢၢၼ်းသိူဝ်းသဝ်း သမ်ႉပၢၼ်ၶႅၵ်ႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ တေယူႇလႂ်ႁႂ်ႈမီးႁိူၼ်းယေးမိူၼ်ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈ ၼွင်ႉမိူင်းတူၼ်ဢိူၺ် ယူႇၵေႃႈၼၵ်းၸႂ် မိူဝ်းၵေႃႈယၢပ်ႇၸႂ်...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.