ၵေႃႉၸၢႆးၵတ်ႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၵေႃႉၸၢႆးၵတ်ႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

C                                  C                               C
ၶူၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈၶၢဝ်မႃးလွႆးလွႆး တႃႇသႂ်ၵေႃႈမူဝ်းမႃးလွႆးလွႆး ဢႅဝ်လင်ၵေႃႈၵွမ်းမႃးလွႆးလွႆး
C                                         G                        Am     C                                 Dm 
ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႈၵၢၼ်မေး ၵၢၼ်ႁိူၼ်းၵၢၼ်ယေး သွင်ႁူဝ်မႃႇႁၢပ်ႇလၢႆၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ
G                                              C    F                                                     G
ၸႂ်ၶႅင်ၵႅၼ်ႇပႆႇမေႃပွင်ႉၶင်းတုၵ်ႉ ဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ပၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၵတ်ႉ
                          C 
တေႃႇၸူဝ်;သုတ်းပၢၼ်ႉႉႉ


C                                                     C                                              
ဢဝ်ၸႂ်ၸိုၼ်ႈၼိမ်ၼႂ်းပွႆးတိုၵ်း တေၼႄၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းသိုၵ်း

တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈၵိုၵ်းဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်း
C                                     G                   Am    C                                       Dm
ၼေလုၵ်ႈၼေမေး ၼေပီႈၼေၼွင်ႉ ၼေၸိူဝ်ႉၼေၶိူဝ်း သွင်ၶႅၼ်ဢွၼ်ႇႁၢပ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈၵၢၼ်:ၶိုၼ်ႈ
G                                          C    F                                                  G
သွင်တႃႇဢွၼ်လႄႇႁႃသွၵ်ႈတူၺ်းၶဵၼ် ဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်းၼိူဝ်ပၢၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းသိုၵ်း
                           C
တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်…
           F                                               G                                                  Am
CHO:   ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
          C                                    Dm   G                                   C
           ယႃႇပေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶိုၼ်းထွႆလင် ယႃႇပေလၢတ်ႈၵႂၢမ်း သူၼ်းၸႂ်ၵႂင်
           G                                          C
           ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆၵေႃႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်းပွၵ်ႈသွင်လႄႈ…

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.