ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း


ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ l တႅမ်ႈ/ ၸၢႆးထီးသႅင်

V.1:  ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လႆႈမႃးထူပ်းၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း တူင်ႉၵၼ်တၵ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈ ၶိူဝ်းတႆးယူႇ ၵေႃႉတၢင်း တီႈၸေးၸွတ်ႇ ႁူပ်ႉၺႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်ယဝ်ႉ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶိူဝ်းမီးၽုင်းမီးမုၼ်ယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၸွမ်းႁူမ်ႈၵု သူဝ်ႇၵၼ်….


V.2:  ၽၢၼ်ၽၢၼ်မီးမီးလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းႁႃး လိူတ်ႈၼိူဝ်ႉၸိူဝ်ႉလဵဝ် ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း တူၺ်းႁၼ်တၢင်းလႂ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းၽိတ်း ပႅတ်ႈဝႆးဝႆး လၢတ်ႈၶိူဝ်းၶွႆႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသိုပ်ႇႁွပ်ႈၵူႈလွႆ ဝၼ်းမိူင်းမူဝ်းပေႃးႁၢႆလၢႆ ငဝ်းဝၼ်းလႅင်း ႁိူဝ်ႈပိူင်းထွင်ႇ ပွင်ႇပၼ်သၢႆလႅင်းတၢင်းႁၵ်ႉ ႁဝ်းသိုပ်ႇၵၼ်Cho:  ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ ၽွမ်ႉၵၼ်ႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းသိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇႁွတ်ႈသုတ်းပၢၼ် / ၸူဝ်ႈ….

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.