ၸၢႆးၵူၼ်းယွၼ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၸၢႆးၵူၼ်းယွၼ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

  V.1:       ၽႂ်ၽႂ်တေမႃးႁတ်းယၢင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းယွၼ်းဢွၼ်ႇ လွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပႃး ယိပ်းၵွၵ်းဢွၼ်ႇသေတမ်းဝၢင်းပိုင်ႈဢိင်ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ ႁႃလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇယဝ်ႉ...


  V.2:        ႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၵူၼ်း ယွၼ်းဢွၼ်ႇ လွတ်ႈလႆႈလွင်ႈတၢင်းတုၵ်ႉၶႃႉယၢပ်ႇၸႂ် ၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႇ ယိပ်းၵွၵ်းသေၼင်ႈၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ တူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသိူဝ်းလႆႈ...

CHO:         ၵွပ်ႈသင်လႄႈမႂ်းသမ်ႉႁဵတ်းၼႆ ၵၢၼ်လိူင်ႇၼမ်မီႈပုၼ်ႈတႃႇမႂ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢင်းႁဝ်းပႆ မႂ်းယၢင်ႈၸွမ်းလႄႈ ....


  V.3:        ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဢၢမ်းဢၢႆႈၸိူဝ်းၵူၼ်းယွၼ်းဢွၼ်ႇလွင်ႈလႆႈၸွႆႈၶတ်းႁႅင်းပုၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းတႆး ဝႅၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႂ်းယၢင်ႈတိၼ်ၸွမ်းႁဝ်းလႃႈ တူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈတေသိူဝ်းယဝ်ႉ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.