Code တႅင်ႇပၼ်တၢင်ႈႁၢင်ႈလီဝႅပ်ႉသႆႉ • Code သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း                                                                                      
 


 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပိၼ်ႇသီၶွပ်ႇ       
           


 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈမီးၶွပ်ႇမႃးထႅင်ႈ
       
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈမီးငဝ်းတၢင်းတႂ်ႈ
       
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိူင်းသၢႆႉ                  
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈဝဝ်းလူင်း
         
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸႅင်ႈၶိုၼ်း
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်း
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပိၼ်ႇႁၢင်ႈ  
  
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဵင်ႇမူၼ်း 
    
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိူင်းယိုတ်ႈ        
        
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၢင်ပိဝ်ၶိုၼ်ႈ 
 
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပိၼ်ႈၾူၼ်  
              
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇ 
            
 •  ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလဵၵ်ႉလူင်း    
      
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ         
 
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလဵၵ်ႉၵိူင်း 
 
 • ၸီႉလိင်ႉ(ၶ်)ယဝ်ႉမီးၶွပ်ႇ              
    
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶၢဝ်လမ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ             
   
 •  ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်လမ်            
 
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်း      
 • ၵွၵ်းသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်               
 
 • ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်းသၢႆႉမိုဝ်း               
 
 • ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်းသၢႆႉမိုဝ်း(႒)                 
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ႉယဝ်ႉႁၢႆ                                                                                
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ႇဝိုၼ်ႈဝိုၼ်ႈ               
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉလဵၵ်ႉ               
 • ၸီႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတူင်ႉတူင်ႉ                   
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶိတ်းပူၵ်း                                                                                             
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူၼ်ၽဵတ်ႇ               
 • ၸီႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶွပ်ႇလႅၼ်ႈၶဝ်ႈ                
 •  ၸီႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈပိၼ်ႇသီ                 
 • ၵွၵ်းသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႑                                                                                                    
 • ၵွၵ်းသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႒              
 • ၵွၵ်းသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႓               
  
 • ၵွၵ်းသႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ႔             
    လိူၼ်တႆး         
24/April/2015
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.