ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း တွၼ်ႈ 1

               မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလူမႅၼ်ႈပပ်ႉပိုၼ်းတႆးပပ်ႉၼိုင်ႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉမီးတၢင်းလီသူၼ် ၸႂ် လီႁူႉလီႁၼ်ၼႃႇလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇဝူၼ်ႉၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈသူင်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ လွင်ႈ တၢင်းမၼ်းတေႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆ လူတူၺ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးၶႃႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၽႂ်လႂ်ၼႆ ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉသၢင်းလၢင်း ၼေတင်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးꧦၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇလၢတ်ႈၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈႁႂ်ႈၵၢမ်ႇလီၵၼ်ၵူႈၵေႃႈသေၵမ်းၵတ်းယဵၼ်ၶႃႈ။

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.