Download start Menu For Win8-8.1မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ...မိူဝ်ႈၼႆႉမႃးထူပ်းၵၼ်တင်းလိူၼ်တႆး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုဝ်ႈၶႃႈၼေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ် လွၵ်းလၢႆး ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶွမ်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Windows 8, 8.1 ၶႃႈၼေႃႈ ၊ ၼင်ႇၵႃႈဝႃႈမႃးသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေႁၼ်လႆႈဝႃႈ Start menu 

မၼ်းဢမ်ႇပႃးမႃးဝႆႉၶႃႈ ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၶဝ်ၶၢၼ်ႉသႂ်ႇပၼ် ၶႃႈၼေႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းလိူၵ်ႈၸႂ်ႉ Start menu ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ် Start menuႁၢင်ႊလီလီ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၵေႃႉၶဝ်တင်း သဵင်ႈ ၶႃႈယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပႆႇမီး လႄႈၸိူဝ်းမီးယဝ်ႉ သင်ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၸိုင် မႃးတၢဝ်ႊလူတ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးသႂ်ႇ Start menu မၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈတိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။

  < < < <Download start menu 8-8.1 >>>> 

                         လွၵ်းလၢႆး Install မၼ်းသမ်ႉ 1.ၼဵၵ်းတီႈOK.                           
     2.ၼဵၵ်းတီႈ Next 
3.ၼဵၵ်းတီႈ Next ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
  4.ၼဵၵ်းတီႈ Next ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
 
5.ၼဵၵ်းတီႈ install ၵမ်းၼိုင်ႈ
6.မၼ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ ယဝ်ႉပႂ်.ၵမ်းၼိုင်ႈ
7.မၼ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၼဵၵ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်း
8.တေလႆႈၼႃႈတႃၸိူင်ႉၼႆမႃး ယဝ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ် တၢမ်းၸႂ်လႆႈၶႃႈယဝ်ႉ
9.တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတီႈ Windows  ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပဵၼ်ႁၢင်ႈၼင်ႇႁဝ်းႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းသမ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈၼူၵႂႃသေ Configure Start 8 ၼဵၵ်းပၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ
10.တေမီးၼႃႈတႃၸိူင်ႉၼႆ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈ Custom imageယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈ Pic image
11.ၵျိူ ၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉတႃႉ သင်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ
12.တေပဵၼ်လႆႈႁင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၵၢမ်ႇလီ ၵၼ်ၵူႊ ၵေႃႉသေၵမ်း။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
လိူၼ်တႆး

မူႇလိၵ်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.