Democaracy ႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

Democaracy ႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:      သီႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈပၢၵ်ႇပီမိူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈထိူင်းထိုင်ႉၵွပ်ႈဢၢင်ႈမိုင်ႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် လွၵ်းလၢႆးလေႉလိင်ႉလဵၼ်ႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းပေႉပုၼ်ႈၶဵၼ်သုမ်းမၼ်းမႃးၼိုင်ႈပၢၼ် ၺၢၼ်ႇသူင်ႇၺၢၼ်ႇသိူင်ႇသိူဝ်ႁူတ်ႈလၢႆးႁၢႆႉ လိုမ်း ယၢႆးယၵ်းဝႅၼ်ၽၢင်ႈ...


V.2:       ၵႅမ်ႇဢၢင်ႈယၢင်ႈၶိုၼ်ႈသႅၼ်ႇတဵမ်မိူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾႆးၽိူင်းလိူတ်ႈလႆႈၼွင်းဢိူင်းလႆ မၼ်းပေႉမႃးၵေႃႈလီ မၼ်းသုမ်းမႃးၵေႃႈလီ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်းၽွၼ်းလီ တမ်ႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉဝႃႉမူၼ်းမၼ်းတေၼမ်...


CHO:      ၵွၵ်းႁတ်းႁတ်းလူႉပိုၼ်းႁဝ်းမီးယူႇ ၵျွၵ်းႁတ်းႁတ်းလူး ၵျွင်းပူၼ်ႉၶၢမ်ႈၵဵဝ်လႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းၵူဝ်    သိူဝ်ႁွင်ႉသေႃႇ တူဝ်ထိူၼ်ႇတိုၼ်ႇၵၼ်လေႈမၼ်းၵႃႈၼေဢိူဝ်ႈ...


V.3:       ၶႅပ်ႇလဵၼ်ႈလဵပ်ႈလဵၼ်ႈပၼ်ႇပဵၼ်ဝိူင်း လႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလေႃႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ ၵျွၵ်းသၢႆႉ  ယဝ်ႉၵျွၵ်းၵႂႃ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၽၢမ်းတႃ ဢၢမ်းတႄႉဢၢမ်းလဵၼ်ႈသေ တမ်ႇမူဝ်ၶရေႇသီႇႁၢင်ၼူၵ်ႉယူင်းၼႆႉ    ငၢႆးပုင်းယုၵ်းယၵ်းလူင်ဢိူဝ်ႈ....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.