ၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တႃဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းဢွင်ႉတေႃႇပီႈ ၼႃႈဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းယုမ်ႉၼႄပီႈ တူဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်း သုတ်ႉမႃးၸမ်ၸၢႆးပီႈသေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၵႂၢမ်းႁွမ် ၸိုင်သူပေႉမႃး မေႃႁၵ်ႉၸၢႆးလႃႇၼၢင်း...

V.2 ၵွပ်ႈယၢတ်ႇၼမ်ႉႁဝ်းဝၼ်းလင်လႄႈ တေၽၢတ်ႇယၢၼ်ၼၢင်းမိူဝ်းၵႆၵေႃႈ ၼၢင်းယႃႇပေတူၵ်းယွႆႉ ၼမ်ႉတႃ ၸၢႆးႁၵ်ႉသူၸႂ်လဵၵ်ႉဢိူဝ်ႈ ၼွင်ႉဢိူၺ် ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈၼႆႉ မိူၼ်ၾႆးမႆႈယူႇယဝ်ႉ...


Cho: တေယၢၼ်ၼွင်ႉၼၢင်းၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ မိူင်းၼွၵ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ႁိမ်းသူ ၼၢင်းလဝ်းဢိူဝ်ႈ

V.3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်ဢိူၺ် ပီႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉသူလႄႈ ၸၢႆးတေၶၢမ်ႈ ၶူင်းၶိုၼ်ႈ မိူင်းလွႆတႆးႁဝ်းသေ ထိုင််ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸင်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးတီႈထုင်ႉပဵင်းလူင်ၼႃႈ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.