ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈမိူင်းမူဝ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈမိူင်းမူဝ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းလႂ်မိူင်းမူဝ်း မိူင်းမူဝ်း ၽိူဝ်ႇမႆႉႁူင်ႈလူၼ်ႇလူမ်းထူဝ်းလူမ်းထူဝ်းၽတ်ႉပိတ်ႉပိဝ် ၶီၸႂ်ၵွပ်ႈမိူင်းမူဝ်းသေ ၸႂ်ပိဝ်ၵွပ်ႈလူမ်းထူဝ်းသေ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႈၶွတ်ႇၸႂ်မၼ်ႈၵိုမ်းလႆႈ...


V.2    မုင်ႈတူၺ်းမိူဝ်းၵႂႃႇမိူင်းတႆး မိူင်းတႆး ဢၢႆႊယၢမ်းဢွၼ်ႇၵႂၼ်းၾႆး ၵႂၼ်းၾႆးပေႃးတူဝ်ႈတဵမ် ၶီၸႂ်ၵွပ်ႈ ပွႆးတိုၵ်းလူင် ၼႅင်ၸႂ်ၵွပ်ႈ ပွႆးသိုၵ်းလူင် ပႆႇသဵင်ႈပႆႇႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးလႆႈ ....


Cho: ၽိူဝ်မႆႉႁူင်ႈလူၼ်ႇၸွမ်းလူမ်းထူဝ်း ၶၢဝ်းမိူင်းမူဝ်း ၸႂ်ၵူၼ်းၵေႃႈၶၢတ်ႇၸွမ်းပွႆးတိုၵ်းၼႂ်းပွႆးသိုၵ်း မိူင်းလွႆ......

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.