ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ထိုင်ၵေႃႉႁၢၼ် l တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ။ ႁွင်ႉ- ၸၢႆးမူး

လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃႇလႃ
V.1   ႁႃႇလႄႈၾူၼ်လူင်ဢိူၺ်လူမ်းလႅင်ႉလူင် ထူဝ်းပဝ်ႇသႂ်ႇ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵပ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉမႅၼ်ႈ ယူႇၵေႃႈ မွၵ်ႇႁူင်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ် ယၢမ်းၼူၵ်ႉၶဝ်ၶွၼ်းသၼ်ႇပိၵ်ႇ ဝၢႆႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးၸူး ယူႇႁူမ်ႈႁၢင်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႃးꧦလတ်းမႃးလၢႆၶၢဝ်းလၢႆပၢၼ် ယမ်းၽွတ်းယွတ်း ၼိူဝ်ႉ ၼင်ဢွၼ်ႇၵတ်းလၢင်ႈ ဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈမႂ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃး ဢေႃႈ...ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ...


V.2  မွၵ်ႇသီၶၢဝ်လိူင်လႅင်ၼႂ်းၵေႈမူၺ်ၼၢႆးၽိူၵ်ႇꧦၶိၵ်ႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းႁႅင်းၵတ်းႁွတ်ႈထိုင်ၸႂ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢုၺ် ဢွႆတၼ် ၼၢႆးယွႆႉပိဝ်လူင်းသုမ်ႇသႂ်ႇၶိင်ႇ ပိူၼ်ႈသိူဝ်း ၼွၼ်းလပ်း ဢမ်ႇလႆႈလပ်းၾၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢိူမ်ႈႁၢင်းၸူးၾႆး ၵတ်းပေႃးလၢင်ႈၸဵပ်းထိုင်ၸႂ်မိူင်းမိုတ်း မူဝ်းၾႃႉၶဵဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁၼ် ၼႆၵေႃႈမႂ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႉႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃး ဢေႃႈ...ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ...


V.3 ၵေႇယွတ်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ် ၽူၺ်းမႆႉမႂ်မုၼ်း ၼုမ်ႇမႂ်ႇ ၼုမ်ႇထဝ်ႈၸၢႆးယိင်းသိူဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉယဵၼ်ၸႂ် လႅတ်ႇမႆႈၶႅင်ꧦ လူင်ၵေးၼမ်ႉလႆပေႃးထၢတ်ႇၵႂႃႇႁိူဝ်ႇလႆၸိုမ်းယမ်းမႃး တိပ်ႇမႆႈဢူၵ်းၸႂ် ထွမ်ႇသဵင် တွင်ႉ လေႃး မေႃးပၼ်းယိၼ်းၶေႃး ၶူမ်ယိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လတ်းယုမ်းၶိူဝ်းၼမ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႇပေႃးတုင်ဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ မႂ်း လိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃးဢေႃႈ...ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ...


V.4 ယုမ်ႇလႄႈၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ႁဝ်းတုၵ်ႉၶၢၼ် ႁဝ်းၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတႃႇပုၼ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဵဝ်းလွတ်ႈပၢၼ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတေႇပဵၼ် ပၢင် သုမ်းသိုၵ်းသေသဝ်းသီႇꧦ တႃႇပိူၼ်ႈ တူၺ်းၶိူဝ်းႁဝ်းဢမ်ႇၵူမ်ႈ ၼွမ်းၽႂ်  တႃႇ ပုၼ်ႈ ပၢင်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃးပႃးၽွၼ်း လီမႂ်းသေၼႆပေႃးမႂ်းႁူႉႁဝ်းႁႃးဢမ်ႇၶင်းသင်ယဝ်ႉ သင် ဝႃႈမႂ်းၸွမ်း ဝူၼ်ႉ သင် ဝႃႈ မႂ်းၸွမ်းႁူႉၵေႃႈ...ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇဢိူဝ်ႈ....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.