ၼၢႆးသထေးပီးလၢႆ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၼၢႆးသထေးပီးလၢႆ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1     လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ .... လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ....လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ ....ယိၼ်းၽၢၼ် လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၵပ်ႉၸႂ်ၼႃႇႁႃႉ လႆႈတိၼ်းတွၼ်းၽိုတ်ႉၸႂ်ၼႃႇႁႃႉ လႆႈလွၵ်ႈၶၢပ်ႈယွမ်းၼမ်ႉ တႆးဢွၼ်ႇႁဝ်း မိူဝ်းၵူမ်ႈ ၵွမ်းပိူၼ်ႈ လႆႈငွၵ်ႈမုင်းၶျွင်းပိုင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵၢၼ် ၼၢႆးသထေးလုင်းလူင် ၼၢႆးသ ထေးလုင်းလူင် ၼၢႆးသထေး လုင်းလူင်ပိူၼ်ႈ ....


V.2     လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ .... လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ....လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ ....သေလၢႆႊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၸူမ်း ၺႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇလူမ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၶင်း ၺႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇၽၢင်း ပိူၼ်ႈလိုမ်ႈလဵၼ်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉၸွမ်းယုမ်ႇၵႂၢမ်း ၵဝ်းလႄႈ မဝ်းဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸိူဝ်ႈၼီႈတၢင်းႁၵ်ႉမႂ်းၵႂႃႇၼႃႈ ၼၢႆးသထေးလုင်း လူင် ၼၢႆးသထေလုင်းလူင် ၼၢႆးသထေး လုင်းလူင်ပိူၼ်ႈ .....


V.3    လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ .... လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ.... လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ....လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ .... ၶေႃးၶူမ် လႆႈတူၵ်းသုမ်းယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၶီႇၼဵၵ်း လႆႈပူၵ်းမိုဝ်းယွၼ်ႉပိူၼ်ႈမၢင်ႇတဵၵ်း ယိုင်ႈလႅၼ်ႈလေႃႈ မၼ်းသမ်ႉၸဵဝ်းယႂ်ႇပွင်း သုမ်းယဝ်ႉ သုမ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸပ်းဝႆႉၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ ၼၢႆးသထေးပီႈလူင် ၼၢႆးသထေပီးလၢႆႊ ပီးဝႆႉပွတ်းၵၢင်ပႅတ်ႈ ........
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.