ပိုၼ်းတႆး
ရႃႇၸဝၢင်ႇလႄႈသိူၵ်ႈပိုၼ်းတႆး 
      

         မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်ယႃႇၸႃႇဝၢင်ႇလႄႈပိုၼ်းသိူၵ်ႈပိုၼ်းတႆး ဢၼ်ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉမႃး ၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ႁႂ်ႂ်ႈလႆႈဢၢၼ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၼ်းထုၵ်ႇလီႁူႉပိုၼ်းတႆးဝႆႉယူႇၼႆ ပွင်ႇၸႂ်ႁၼ်ထိုင်သေ တေသိုပ်ႇပိုၼ်ႈၽႄႈၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉ ပႆႇပေႃးထိုင်လႆႈတီႈၵူၼ်းၵေႃႉၶႂ်ႈႁူႉလႄႈ ၵေႃႉႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႄးလိုမ်ႉၶိုၼ်းၵၼ် ႁႂ်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းသေၶတ်းၸႂ်ပွင်ႇထိုင်ၼိူဝ်ပိုၼ်းတႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆသေၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇဢဝ်မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။


 
  လိူၼ်တႆး        
Date:02/October/2014


[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.