ငွႆးတင်ႈလမ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ငွႆးတင်ႈလမ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:      ၶႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းမႃးတၵ်ႉလႄႈ တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတူၺ်းယၵ်ႉႁၼ်ငွႆးဝေႈမႂ်ႇ ၽႂ်ꧦၵေႃႈတၵ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ꧦၵေႃႈဢၢမ်းဝႃႈ လွင်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈသူၺ်ႇပီႇ ဝၢၼ်လီၵွပ်ႈငွႆးဝေႈ ။

V.2:      ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉႁႃႉ ငွႆးဝေႈ တေၸိုဝ်ႈတႄႉႁႃႉ ငွႆးဝေႈ ငွႆးဝေႈမႂ်, ၽႂ်ꧦၵေႃႈသမ်ႉၼေ ၽႂ်ꧦၵေႃႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈသူၺ်ႇပီႇ ဝၢၼ်လီၵွပ်ႈငွႆးဝေႈ။


CHO:     ငွႆးတင်ႈလဵၵ်ႉတႄႉ တေတဵၵ်းတွင်ႉသေၶူဝ် ႁႃႉႉႉႉႁႃ….ႁႃလမ်ꧦၶႆးꧦမၼ်းဢမ်ႇၶီ ၾႆးၵႂၼ်းၵေႃႈလီ ၾႆးၵိုၼ်းၵေႃႈလီ ငွႆးတင်ႈလမ် ယူႇၼိူဝ်ၵဵင်းမႃး လၢႆပီမိူင်းယဝ်ႉၸွင်ႇၽႂ်ႁူႉႁႃႉ


V.3:      ၶႅၵ်ႇၵေႃႈလိုမ်းဢၢမ်းငွႆးတင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတိုၼ်းလိုမ်းႁၼ် ငွႆးတင်ႈၵဝ်ႇ ၽႂ်ၽႂ်ႂၵေႃႈ လိုမ်းလေႈ ၽႂ်လႂ်ၶႂ်ႈလိုမ်းꧦလွင်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈသူၺ်ႇပီႇ ဝၢၼ်လီၵွပ်ႈငွႆးတင်ႈ။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.