ပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸႂ်ပႃး ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸၢင်ႈၺႃး ဢမ်ႇမၢင်ႇတေဢၢင်ႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပိုၼ်း သမ်ႉလိူၵ်ႈꧦၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈလိူတ်ႈ မႆႈ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁူမ်ႈသဝ်းငဝ်းၵတ်းယဵၼ် တၢင်းႁၵ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ....


V.2   ဢမ်ႇသၼ်ႇဝႂ်ႁူဝ်ၶွၼ်း ဢမ်ႇယူႇလၢႆလိုဝ်ႈၼွၼ်း ဢမ်ႇတွပ်ႇထဵင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်း ၶေႃ ပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁေႃႈလမ်းလိုပ်ႈ ယၢင်ႈတိုပ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၽူႊၶဵၼ် ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈၶူဝ် ၸူမ်း ယုမ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ ....


CHO:  တူဝ်ၸႂ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆႉဝၢင်းဝႆႉဢၢပ်ႈထိုင် သၢႆၸႂ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉသေ တေဢမ်ႇ ၵူမ်ႈၵွမ်း တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ၶျေႃႉတေႃႇတေႃႇၶဵၼ်ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ 


V.3    ဢွင်ႇၶၢဝ်ႇလီၵေႃႈယဝ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶီၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇလိူတ်ႇၸႂ်မႆႈၶေႃး ပေႃႈလႄႈလုၵ်ႈတင်းမႄႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႊလႆႈၸဵဝ်းၶွႆႊ လုၵ်ႈ လႆႈတႆႈတဵၼ်းၽြႃးသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင်ႁႂ်ႈမႃးၸွမ်းၸွႆႈပၼ်မိူင်းလုၵ်ႈ ၾၼ် တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.