ၵၼ်ႁဵၼ်း႓

         
       ၵၼ်ႁဵၼ်း႓ ၵေႃႈပဵၼ်ၵၼ် ႁဵၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈမိူၼ်တႃမွတ်ႇၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တင်းသဵင်ႈလီဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။

တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉၵိုင်ႇလီမီးယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈမီးယဝ်ႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၵိုင်ႇလီပႃးၸႂ် ၊ သူၼ်ၸႂ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႊတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈ ၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်း လိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူႊၵေႃႉသိုပ်ႇတေႃႇတႆႇၶႆႈၼေ သွၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉ ၵၼ်ၸွတ်ႇၵူႊငွၼ်ႈသေၵမ်း၊


       လိူၼ်တႆး      
27/September/2015
မူႇလိၵ်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.