ၶေႃႈသဵင်တႅတ်ႈ

          ၶေႃႈသဵင်တႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈသဵင်ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆး တႅမ်ႈႁူမ်ႈတူဝ် ၊ ၵႂၢမ်းတႆးလၢတ်ႈႁူမ်ႈၶေႃႈၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ သွၼ်ပၼ်ၼႂ်းပၢင်သွၼ် လႄႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၸွမ်း မီးၼမ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၼ် ထိုင်ၸွမ်းလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉတိူဝ်းၼမ်ယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ''တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း"ဝႃႇ သႅၼ်ပၢႆးဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်း မီးထႅင်ႈလၢႆႊမူႇလၢႆႊၸုမ်းယူႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၊ ဢိင်လူၺ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် သေ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉၵၼ် လႄႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၵူႊမူႇၵူႊၸုမ်းသေၵမ်း                                                                         
                                                                                                                       လိူၼ်တႆး             
Date:27/September/2014
    
မူႇလိၵ်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.