ဝၼ်းၶူးမေႃတႆး


ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆလႄႈ ၽူ ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃၶဝ်တင်းသဵင်ႈ “လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ
(မိူင်းယႆ)”ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်သေဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းလိၵ်ႈတႆး(တိူၵ်ႈပိတၵၢတ်ႈ) ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး မိူဝ်ႈ 1968 ၼၼ်ႉသေၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈမႃး လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၶူးမေႃတႆးမႃးယူႇ ယဝ်ႉ။
တီႈမႃး-ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈပိုၼ်းမိူင်းတႆး(ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ)
ပိုၼ်ၽႄႈ-လိူၼ်တႆး

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ Share this

ႁူၼ်လင်
« Prev Post
ၵႂႃႇၼႃႈ
Next Post »